ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

Κατάστημα

Ερμού 26 (εντός Στοάς)

Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 241 131

Fax: 2310 262 007

Αποθήκη

Φίλυρο

Τηλ.: 2310 677 216

 

email: info@tarasidis.com

 

 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μηχανές

Εργαλεία

Αναλώσιμα